SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PISK pis4k, sbst.1, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[bildat till ngn ssg till PISKA, v. (jfr PISK-MASKIN), l. vbalsbst till d. o.]
tekn. om (viss del av) maskin för sönderdelning l. rensning av material (t. ex. textilmaterial). Vid den koniska pisken .. inmatas .. bomullen genom ett rör. TT 1874, s. 25. Därs. 1899, Allm. s. 326.
Spoiler title
Spoiler content