SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
PUTRILAGINERA, v.; pr. sg. -ar.
Etymologi
[till lat. putrilago (gen. -inis), ruttenhet, röta (varav eng. o. fr. putrilage), till puter (jfr PUTREFAKTION)]
(†) med saksubj.: bringa (ngt) i förruttnelse, komma (ngt) att ruttna. Acrel PVetA 1793, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content