SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1955  
ssgr (forts.; jfr anm. sp. 2716):
(I 13, 15, III 2) PÅ-NUBBA, v., -ning. fästa (ngt) på ngt med nubb(ar); äv. i uttr. pånubba ngt på ngt l. pånubba ngt ngt. Hagdahl Fråga 54 (1883). SD(L) 1905, nr 83, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content