SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
REDUNDERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. redundieren, överflöda, gå ut på ngt, fr. redonder, överflöda (om stil), i ffr. o. ä. fr. äv.: återfalla (på ngn) o. d.; av lat. redundare, bölja l. svalla tillbaka, falla tillbaka (på ngn) m. m., av red- (se REDIGERA) o. undare, bölja, svalla, till unda, våg, bölja (jfr ONDULERA, UNDIN), rotbesläktat med VATTEN]
(†)
1) falla tillbaka o. d.; särsk. i uttr. redundera (up)på l. in på l. till ngn l. ngt, falla (tillbaka) l. återfalla på l. vända sig l. vändas mot ngn l. ngt; äv.: komma ngn till del l. återgäldas till ngn o. d. Af krig redundera besvär så väl in publicum som på hvar och een. RP 8: 452 (1641). RARP 6: 124 (1657: in på). HSH 2: 120 (1657: uppå). Den nähringen som .. (av tillvärkningen av järnbläck) förmodeligen flyta kan, måtte efter handen til Wåre trogne Vndersåtare dragas och redundera. Stiernman Com. 3: 198 (1664). Hwadh .. (brudgummen) (brudens släkt) .. spenderar, redunderar på hånom sielf, förmedelst dhe Renar, som på hans hedersdagh dhe honom medh begåfwa. Landsm. XVII. 3: 45 (1672). Sahlstedt (1769).
2) [jfr motsv. anv. i t., fr. o. lat.] överflöda; förekomma alltför rikligt l. tätt; äv. om person: vara vidlyftig (i framställningen av ngt), sväva ut. SvLitTidn. 1818, sp. 190. Dalin (1871).
Spoiler title
Spoiler content