SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
REFRAKTOMETER refrak1tωme4ter l. -to-, l. 10040, r. l. m.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[jfr t. refraktometer, eng. refractometer, fr. réfractomètre; till supinstammen i lat. refringere (se REFRINGERA) o. -METER]
fys. apparat för bestämning av kroppars brytningsindex. TT 1880, s. 179. Smith OrgKemi 10 (1938).
Spoiler title
Spoiler content