SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1958  
RIKT rik4t, sbst.3, r.; best. -en.
Etymologi
[till RIKTA, v.2]
skrädd. om sammanfattningen av de tillbehör (krage, ficklock, besättning o. d.) som skola iordningställas o. riktas (se RIKTA, v.2 3 b) före sammansättningen av en rock l. en kappa o. d. Fröberg Skrädd. 105 (1941).
Spoiler title