SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SILESHÅR si3les~hå2r, förr äv. SILHÅR, sbst.2 (sbst.1 se SIL, sbst.2 ssgr), l. SILSHÅR, sbst.2 (sbst.1 se SIL, sbst.2 ssgr), n. (Nordquist Dietrich Anv. 149 (1806) osv.), äv. (numera föga br.) r. l. m. l. f. (Aspelin Fl. 21 (1749; ovisst), LfF 1915, s. 124); best. -et; pl. =.
Ordformer
(sil- 1729 (: Silhårgräs)1884. silén- 1926. siles- 1638 osv. sils- 1850)
Etymologi
[formerna silhår o. silshår äro sannol. etymologiskt identiska med motsv. former av SIL-HÅR, sbst.1; formen sileshår är sannol. att uppfatta ss. en kontamination mellan silshår o. silehår (se SIL-HÅR, sbst.1); namnet anspelar på det förhållandet att växtens slemmiga blad förr placerades i en mjölksil för att mjölken vid silningen skulle påverkas av ett av bladen avsöndrat enzym (o. bilda långmjölk); formen silenhår beror sannol. på anslutning till silen, sbst.2 (vissa växter av släktet Silene Lin. o. tjärblomster äro i likhet med sileshår klibbiga, så att insekter kunna fastna i sekretet)]
bot. (individ l. art av) växtsläktet Drosera Lin.; särsk. om Drosera rotundifolia Lin. (äv. kallad vanligt, ngn gg äv. rundbladigt, förr äv. runt sileshår); jfr DAGG-ÖRT, SILKES-HÅR, SOL-DAGG, TÄT-GRÄS, TÄT-ÖRT. Linné Vg. 115 (1747). Rundt Sileshår. Nordquist Dietrich Anv. 149 (1806). Rundbladigt Sileshår. Gosselman BlekFl. 54 (1865). Långbladigt Sileshår. Därs. (om D. anglica Huds., storsileshår). Sileshår. .. Hela växten skördas för torkning. .. Den är swett- och urindrifvande. .. Den färska saften brukar man stryka på vårtor och liktornar. .. Drosera användes äfven till beredning af tätmjölk. Agnér VäxtNytta 53 (1897). Sileshåret Drosera intermedia. Selander LevLandsk. 166 (1955). — jfr SMÅ-, STOR-SILESHÅR. — särsk. (numera föga br.) i uttr. Marie l. jungfru Marie (l. Marias) sileshår; jfr JUNGFRU 3 a δ, MARIA c ε. J. Mariæ Sileshåår. Franckenius Spec. E 2 a (1638). Marie Sileshåår. Tillandz D 7 a (1683). Jungfru Marias sils-hår. Dybeck Runa 1850, s. 17. Jungfru Mariæ silhår. Fries Växtr. 75 (1884).
Ssgr (bot.): SILESHÅRS-, äv. SILESHÅR-FAMILJ(EN). benämning på växtfamiljen Droseraceæ, flugfångarväxter. Fries Växtr. 189 (1884).
-GRÄS. (-hår-) [med avs. på efterleden jfr tät-gräs] (†) sileshår. Artedi (1729) hos Lönnberg Artedi 48. —
-SLÄKTE(T). benämning på växtsläktet Drosera Lin. ArkBot. II. 1: 50 (1904).
Spoiler title