SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1976  
SLAM slam4, sbst.1, r. l. m. (Nordforss (1805) osv.) ((†) n. Dalin (1854), Dalin (1871)); best. slammen; pl. slammar.
Ordformer
(schlam 1845. slam 1787 osv. slamm 18051889)
Etymologi
[liksom dan. o. nor. slem, t. schlemm, fr. schelem, chelem av eng. slam, sannol. identiskt med slam, slag, smäll, vbalsbst. till slam, slå, smälla, möjl. lånat från nord. spr. (jfr sv. dial. (Finl.) slama, falla, ramla, SLÄMMA, slå, smälla, o. SLAMRA, v.)]
spelt.
1) ss. beteckning för (bud avseende) resultat av omgång i vissa kortspel, varvid alla stick (utom ett) tas hem av en o. samma spelare (jämte dennes medspelare); särsk. i sådana uttr. som göra slam, förr äv. göra slam på ngn, vinna med slam (över ngn), bjuda slam, ge bud avseende slam; i sht förr äv. dels i uttr. stora, förr äv. stor slam, storslam, dels i uttr. lilla slam, lillslam. Ristell Vis. 46 (1787). (Översten till herr Gåsevinge:) Gud skall veta, att det svider mig i hjertat, att jag icke kan göra slam på Paavola utan att se honom gå ifrån gård och grund. Runeberg 4: 271 (1836; i bild). Det hör äfven till .. (vistens) syftemål att göra slam. Det bolag, som gör alla 13 sticken, har vunnit stora slam, och göras 12 stick, så har lilla slam vunnits. Lindskog Spelb. 80 (1847). Tout eller, såsom det äfven kallas, slam, eger rum, då det spelande partiet, eller i solo spelaren, gör alla sticken. Därs. 226. Stor slam. Hagdahl Fråga 13 (1883). Första hand (får) själv avgöra, om han vill ta risken och deklarera lilla slam. Lundgren Koppel AuktBr. 21 (1923). Bjuda slam. SvD(A) 1935, nr 54, s. 2. jfr LILL-, STOR-SLAM.
2) [jfr motsv. anv. i dan. o. t.; jfr äv. BET, sbst.2 1] (numera mindre br.) ss. predikativ, övergående i adjektivisk anv., betecknande att ngn förlorar samtliga stick (utom ett); i sådana uttr. som bli l. göra ngn (till) slam, förlora resp. vinna över ngn med slam. En gång blef han lilla schlam, och då trodde jag han skulle bli topprasande. Knorring Skizz. II. 2: 150 (1845). Sundén (1891). IllSvOrdb. (1964; angivet ss. sällan brukat).
Ssgr (till 1; spelt.): SLAM-BUD. jfr bud 5. Werner o. Sandgren Kortox. 149 (1949).
-DEKLARATION. = -bud. Lundgren Koppel AuktBr. 21 (1923).
Spoiler title
Spoiler content