SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1997  
STÅL, sbst.2, n.; anträffat bl. i sg. obest.
Ordformer
(-stol 1580 (: dubelstol). -stoll 1580 (: dubelstoll). stål (-åal(l), -åel(l), -åål(l), -hll) 1560 (: Stålblåt, n. sg. obest.)—1687 (: Trestål kläde). -ståle 1581 (: fyre ståle, gyllen öffwer ståle))
Etymologi
[liksom ä. d. staall o. t. stahl av mlt. stal, stael, n. o. m., stale, m. (lt. staal), mönster, prov, mnl. stael, m. o. n. (nl. staal), dets.; ytterst av ett ffrank. stalo (jfr mlat. stalo, stallo, mått, varav fr. étalon, måttstav, likare), sannol. nära samhörigt med mlt. stal(e), bordsben, stötta, mnl. stale, stael, stängel, stång, o. i så fall till den rot (med bet.: stående, styv) som äv. föreligger i STALL, sbst.2; se BFalck-Kjällquist i OrdLex. 34 ff. (1993). Jfr STÅLHOV]
(†) (i fråga om ä. klädesindustri o. klädeshandel)
1) om tygstycke använt som mall l. likare vid kontroll av klädes färgnyans o. kvalitet; anträffat bl. ss. förled i ssgrna STÅL-BLÅ, -GRÖN.
2) (med sigill försett) kläde av viss färg o. kvalitet; äv. om enbart färgen l. kvaliteten; anträffat bl. dels i uttr. med bestämning bestående av räkneord l. dyl. l. i ssgr med förled bestående av räkneord osv. angivande klädes färg(nyans) o. kvalitet(sgrad) (t. ex. TRE-, TVÅ-STÅL), dels elliptiskt för sådant uttr. l. sådan ssg. Cläde Ängelst .. 45 daler Beredt med 1 ståll. RA 2: 462 (1573); möjl. ssg. Engelst cläde i dobbelt stål 12 alner. 2SthmTb. 6: 83 (1579); möjl. ssg. Een kåpa af dubbelt ståål. BtSödKultH 12: 74 (1597); möjl. ssg. (Utlämnas i lön till) Anders Ernnestsonn Ståll .. 6 alner. KlädkamRSthm 1601 A, s. 50 a. — jfr FYRSTÅL-KLÄDE o. GYLLEN-ÖVERSTÅL.
Ssgr (till 1; †, i fråga om ä. klädesindustri o. klädeshandel): STÅL-BLÅ, adj.2 (adj.1 se sp. 13806). [av mlt. stalblā l. ä. nl. staalblauw] blå som mallen l. likaren, föreskriftsmässigt blå; i n. sg. äv. substantiverat, om kläde i sådan färg. TullbSthm 12⁄8 1560. Berett engilst Swartt 4 st(ycke)r .. Stålblått 3 st(ycke)r. Därs. 30⁄9. KlädkamRSthm 1621 A, s. 19 a.
-GRÖN, adj.2 (adj.1 se sp. 13811). [av mlt. stalgrȫne] grön som mallen l. likaren, föreskriftsmässigt grön. KlädkamRSthm 1621 A, s. 19 a.
Spoiler title
Spoiler content