SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TALASSO- talas1ω- l. -o-, i ssgn TALASSO-TERAPI äv. talas3ω- osv., l. TALASS- talas1-.
Ordformer
(talass- (th-) 1951 osv. talasso- (th-) 1911 osv.)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. thalasso-; av gr. ϑαλασσο-, ssgsform till ϑάλασσα, hav, av ovisst ursprung]
ss. förled i ssgr: som avser l. hör samman med havet, havs-.
Ssgr [ofta med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. l. fr.]: A: TALASS-ANEMI01004. [förra leden möjl. med tanke på närhet till hav ss. orsak till sjukdomen, som först observerades hos personer i medelhavsområdet] (numera föga br.) talassemi. Wernstedt (1951). Lindskog o. Zetterberg (1981).
-EMI0104. [jfr eng. thalassæmia; med avseende på senare leden se leuk-emi; möjl. elliptiskt för talass-anemi] med. om ett slags blodbrist. Wernstedt (1951). Lindskog o. Zetterberg (1981).
B: TALASSO-KRATI01004. [av gr. ϑαλασσοκρατία, sjövälde; med avseende på senare leden se aristokrati] (numera mindre br.) sjövälde. Utbredningen af kupolgrafven står tydligen i sammanhang med utvecklingen af den kretensiska thalassokratien. AntT XIX. 2: 136 (1911). Ekbohrn (1936).
-LOG0104. [jfr -log I 2 a (se sp. L 1029)] (numera mindre br.) person som (yrkesmässigt) sysslar med havsforskning, oceanograf. Vid (havsforsknings)institutet äro anställda en direktor och tre talassologer. FFS 1918, nr 162, s. 4. 2SvUppslB 28: 943 (1954).
-LOGI01004. [jfr -logi 2 a (se sp. L 1036)] (numera mindre br.) havsforskning, oceanografi. Rörelseförloppen framstå för mig som den grupp frågor, hvilkas besvarande för den nutida talassologin är det viktigaste. Fennia XXXIX. 5: 5 (1918). 2SvUppslB (1954).
-LOGISK01040. (numera mindre br.) jfr -logi. (Havsforskningsinstitutet) bör .. insamla och bearbeta talassologiskt material, som redan förefinnes. FFS 1918, nr 162, s. 4. Ymer 1936, s. 295.
-TERAPI010004 l. 030~002. med. om medicinsk behandling av sjukdomar med havsbad o. havsklimat, havskur. NF (1891). Thalassoterapi är .. en .. term, som man understundom ser i tidningarna när kongresser hållas. Det betyder havsbehandling, ordagrant översatt. Holmgren InlInvSj. 61 (1933). Lindskog (1997).
Spoiler title
Spoiler content