SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 13 a) TILL-FÖRLITA. (†) refl.: förlita sig på (ngt); jfr -förtro 2, -se 1, -tro, v. 2, -trösta. (Vännen frågade) om jag wore godtrogen nog at tilförlita mig denna tidens besynnerliga Skrifter? Posten 1769, s. 615. VDAkt. 1794, nr 456.
(II 13 a) -FÖRLITAN. [jfr -förlita] (†) förlitande (på ngt). HLittSt. 1: 297 (1821).
Spoiler title
Spoiler content