SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2008  
TROPPA trop3a2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(förr äv. -å-)
Etymologi
[jfr d. troppe, t. sich truppen, formera sig i trupp, truppieren, dets., eng. troop, samlas l. förflytta sig i trupp (jfr TRUPPA); till TROPP, sbst.1]
1) (†) formera (ngt) i trupp, anträffat bl. i den särsk. förb. TROPPA IHOP.
2) i grupp förflytta sig; förr särsk. i fråga om trupp: marschera l. göra avmarsch; äv.: gå en efter en (urspr. ss. trupp på led); äv. i utvidgad anv., om individ (i sht i särsk. förb.); jfr TRUPPA. Is-Abborren, som straxt efter is-låszningen troppar til de wanlige Lek-ställen wid stranderne af sund. Fischerström 1: 1 (1779). Karl (XII) drar fram. Med gny och glam / omkring honom troppar hans svenska stam. Ossiannilsson Hem. 106 (1915). Ut ur bussen troppa de, gubbar och schalettgummor, unga flickor med slättens sol i blicken. SvD(A) 1933, nr 65, s. 9. I .. Närke och sydöstra Småland och i granntrakterna troppade ungdomar i stora skaror till en grannkyrka för att fira flygardagen. DN 27 ⁄ 5 1992, s. A5.
Särsk. förb. (till 2): TROPPA AV10 4. i grupp ge sig i väg; förr särsk. om trupp: göra avmarsch; äv.: en efter en ge sig av; förr äv. bildl.: dö. Til at troppa aff commenderas .. Marcherer. Söderman ExBook 164 (1679). (Det) förderfwade höet är twifwelsutan skulden, at mycken boskap troppar af om wåren. MennanderBr. 2: 357 (1745). Jag minns, hur .. tiden obeaktad smög bort och gästerna så småningom troppade av, så att vi till sist voro ensamma kvar. Lagergren Minn. 6: 139 (1927). jfr avtroppa.
TROPPA IHOP. (†) = troppa, v.1 1. När nu en Battalie öfwerstånden är, måste man låta Troppa ihop sin Brigaden. Delachapelle ExBook 100 (1669).
TROPPA IN10 4. i grupp tåga in; äv.: en efter en anlända; äv. i utvidgad anv., om individ. Nordforss (1805). Då troppade den muntra skaran in. Bendz Piltr. 52 (1918). (De sprang ut för att) välkomna de anlända vännerna från Uddevalla, vilka började troppa in. Lagergren Minn. 3: 183 (1924). Presidenten troppade in igen. Pyk MacLaine HittaHem 83 (1975).
TROPPA TILLBAKA. (†) i trupp dra sig tillbaka. Carl XII Bref 146 (1715). Med sina dödade och sårade kamrater på ryggen begynte .. (ryssarna) troppa tillbaka. KrigsmSH 1802, s. 71.
TROPPA UT10 4. i grupp tåga ut; äv.: gå ut en efter en. Nordforss (1805). Innan de satte sig till bords troppade de allesammans ut i köket för att doppa i grytan. Krusenstjerna Fatt. 1: 234 (1935).
Spoiler title
Spoiler content