SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÅGA 3ga2, v.4, -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[sannol. efter t. ziehen (se TE, v.2) i motsv. anv., med anslutning till TÅGA, v.2]
(förr) med avs. på (lopp l. pipa i) eldvapen: finslipa (medelst cylinderformat redskap som drogs genom loppet); särsk. ss. vbalsbst. -ning; jfr KOLVA 2. SvVapSÅ 192728, s. 9 (1754). Går ej tolken N:o 1 genom pipan, utlemnas hon att å nyo tågas, till desz en lagom caliber erhålles. SFS 1830, s. 827. (Kanonerna av smidesjärn kunde) genom omsorgsfull borrning och tågning .. göras lika släta och jämna i loppet som de bästa metallstycken. SvVapSÅ 192931, s. 34.
Ssgr: TÅG-FIL. (förr) Rinman 2: 1060 (1789). Tågning utfördes med en tågfil, en i nederändan kluven stålstång med en liten halvrund fil fäst längst ned på var hälft. SvVapSSkr. 1951, s. 54.
-VERK, sbst.2 (sbst.1 se tåg, sbst.3 ssgr). (†) om maskin l. anläggning för finslipning av lopp i eldvapen. Ibland andra inventioner som jag .. upfunnit, är .. ett tågwerck til Gewährs beredande. Polhem Invent. 31 (1729). Rinman 2: 1060 (1789).
Spoiler title
Spoiler content