SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UTDRAG ɯ3t~dra2g, n. (Annerstedt UUH Bih. 3: 91 (i handl. fr. 1706) osv.) ((†) r. l. m. Weste (1807)); best. -et; pl. = (2Saml. 22: 110 (1749) osv.) ((†) -er Corylander LundDomk. 15 (i handl. fr. c. 1754), Weste (1807)).
Ordformer
(förr äv. uth-, -gh)
Etymologi
[jfr d. uddrag; till UT-DRA o. DRAGA UT; äv. dels av t. austrag (l. mlt. ūtdrach), vbalsbst. till austragen (resp. ūtdragen), dels efter lat. extractum (l. ss. försvenskning av EXTRAKT)]
1) motsv. UT-DRA 2, 3, om utdragning av en utfällbar del av ett föremål (till utsträckt läge); äv. (o. numera nästan bl.) i konkret anv., om den del som dras ut. BoupptRasbo 1771. Dollondska stora kikare med 4 utdrag. LdVBl. 1842, nr 16, s. 3. Lådor på hvars sidor finnas armar, som följa med lådan vid utdraget. TT 1878, s. 124. (Den gustavianska sängen o. dragsoffan) voro varandra mycket lika, stodo båda med långsidan mot en vägg och hade utdrag. Paulsson SvStad 1–2: 132 (1950). — jfr BÄLG-, KAMERA-, REGISTER-UTDRAG.
2) (†) motsv. UT-DRA 3, i fråga om nummerlotteri: lottnummer som ngn valt ut o. satsat på; äv. om detta nummer i lottdragningen; särsk. i uttr. enkelt utdrag, om spelform där satsning sker på endast ett av de fem nummer som dras. PH 9: 711 (1771). Wid Kongl. Numer-Lotteriets 220:de Dragning äro följande Numror utkomne 20 – 37 – 46 – 77 – 44; på desze Numror äro hit til Staden komne följande winster 103 Enkla Utdrag, och 5 Amber. GT 1786, nr 72, s. 4. Jag .. en Herre ser, ej mycket nöjd till sinnes; / han ej ett utdrag har, och dragningen är slut. Wetterstedt Sthm 1: 30 (1823). 3SAH 44: 362 (1933; om förh. 1771).
3) (numera bl. i fackspr.) motsv. UT-DRA 4 slutet: extrakt (se d. o. 2); förr äv. bildl. (jfr EXTRAKT 2 b). Detta hofvets glans, denna thronens lysande prakt, hvilken är som ett utdrag af alla jordklotets skatter. Kexél (SvVitt.) 2: 148 (1781). Förr skilde man på olika flytande läkemedelsformer och talade om .. infusioner (utdrag), suspensioner (uppslamningar), emulsioner (blandningar av olja och vatten) m m. PatFass 199091, s. 19. — jfr SPRIT-, SPRITETER-UTDRAG.
4) motsv. UT-DRA 5; särsk. dels (med bibehållen verbal bet.) i uttr. göra utdrag ur (förr äv. av) (text l. register o. d.), dels konkret, om utdraget textavsnitt; äv. i utvidgad l. allmännare anv., om kortare avsnitt l. sammandrag av yttrande l. framställning l. framförande o. d. av annat slag; jfr EXCERPT, EXTRAKT 1. Annerstedt UUH Bih. 3: 91 (i handl. fr. 1706). Utdrag af et Bref ifrån Professor Siebold den yngre i Wyrtszburg, under dess resa i Italien, daterat Florentz d. 20 Maij 1794. VetHLäk. II. 3: 73 (1795). Hjelmér gjorde .. utdrag ur äldre krönikor om Rysslands historia. 3SAH LXV. 2: 94 (1955). Det amerikanska hårdrocksbandet Slayer .. spelade i somras på Hultsfredsfestivalen och nu visas utdrag ur konserten. ztv, 18.25. Expressen 9/10 2002, s. 25. — jfr BETYGS-, DIARIE-, KONTO-, PROTOKOLLS-, REGISTER-UTDRAG m. fl.
5) [jfr t. bis zum austrag der sache] (†) motsv. UT-DRA 10: avgörande l. slut; i uttr. till sakens utdrag; jfr UT-DRÄKT 1. HalmstDomb. 1: 27 (1681).
Ssgr, se ut-dra ssgr.
Spoiler title
Spoiler content