SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UTILIST ɯ1tilis4t, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. utilist; till lat. utilis (se UTILITET). — Jfr UTILISM, UTILISTISK]
medlem av utilistiska samfundet (se UTILISTISK); äv. allmännare: utilitarist. Strindberg Brev 4: 42 (1884). Utilisterna Viktor Lennstrand och Henry Berghell fingo krypa in för gudsförnekelse. Höglund Branting 1: 219 (1928).
Spoiler title
Spoiler content