SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2012  
UTILITARIST ɯ1tili1taris4t, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. utilitarist; till UTILITARISM. — Jfr UTILITARISTISK]
förespråkare l. anhängare av utilitarism; jfr UTILIST. ÅbSvUndH 32: 122 (1869). I överensstämmelse med Rousseau och utilitaristerna krävde .. (Du Marsais), att barnen skulle få lära känna det dagliga livets bestyr inom hantverk och industri. ÅbSvUndH 56–57: 91 (1939).
Spoiler title
Spoiler content