SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OMELETT om1elät4, äv. ωm1-, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(omelet 1875. omelett 1825 osv. omelette 18221912. om(m)lett 18761891)
Etymologi
[jfr t. omelett, n., omelette, f., eng. omelet; av fr. omelette, av ä. fr. amelette, av ett icke anträffat alemette, av ffr. alumette, ombildning av alumelle, vilket sannol. är samma ord som ffr. alumelle, alemele (fr. alumelle), (svärds)klinga, eg.: tunn (metall)skiva, av lat. lamella (se LAMELL)]
lättare maträtt bestående av rörda l. vispade ägg (ofta utspädda med vatten l. grädde l. mjölk, stundom äv. mjöl) med tillsats av kryddor, vilken gräddas på ena sidan (i panna ovanpå spisen l. i ugn) o. hopvikes, ofta kring skinktärningar l. ngn stuvning o. d. Fransk omelett (kok.), bestående av ägg o. kryddor (stundom äv. vatten l. grädde) o. gräddad ovanpå spisen. Omelette med rökt Fläsk. Nordström Matlagn. 9 (1822). Då omeletten till hälften stannat, påläggas stufvade champignoner, omeletten vikes öfver dem, (o.) gräddas färdig. Hagdahl Kok. 804 (1879). Svensk omelett. Högstedt KokB 424 (1920). — jfr CHAMPINJON-, HUMMER-, RÄK-, SKINK-, SPARRIS-, SPENAT-, SVAMP-, SYLT-OMELETT m. fl. — särsk. (mera tillf.) bildl. VerdS 215: 16 (1918). särsk. [jfr fr. tant de bruit pour une omelette (au lard), så mycket väsen för en (fläsk)-pannkaka, vilket urspr. skall ha yttrats av den franske diktaren J. V. des Barreaux (16021673), då han en fastedag åt omelett med fläsk o. blev avbruten av ett åskslag] i uttr. som beteckna att ngn gör väsen av l. gör sig besvär för ngnting (tämligen) obetydligt l. betydelselöst o. d. samt i användningar som närmast utgå från dylika uttr. Cygnæus 6: 152 (1861). Alltför mycket väsen för en omelett. SDS 1949, nr 323, s. 16.
Ssgr (i sht kok.): A: OMELETT-FORM; pl. -ar. (omelett- 1863 osv. omeletts- 1863, 1872) form (se d. o. II 1) avsedd för gräddning av omelett. Zetterstrand Kokb. 289 (1863).
-LÅDA, r. l. f. (numera föga br.) = -form. BoupptVäxjö 1877. Östergren (1933).
-PANNA. (omelett- 1877 osv. omeletts- 1863, 1872) stekpanna (med sluttande kanter), avsedd för gräddning av omelett. Zetterstrand Kokb. 675 (1863). Form 1932, s. 13.
-SMET. smet av ägg o. grädde l. vatten l. mjölk (o. mjöl) varav omelett tillredes. Schartau FrKock. 210 (1825).
-SPARRIS. (mera tillf.) sparris med tämligen korta stjälkar, avsedd till fyllning i omelett. HemKokb. 175 (1903).
B (†): OMELETTS-FORM, -PANNA, se A.
Spoiler title
Spoiler content