SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1971  
SKINKA ʃiŋ3ka2, r. l. f.; best. -an; pl. -or (HovförtärSthm 1557 A, s. 16, osv.) ((†) -er TullbSthm 27/4 1581, OxBr. 11: 819 (1645)).
Ordformer
(skijngk- 1587. skink- (sch-, -inch-, -inck-) 1538 osv. -a 1538 osv. -e c. 1580)
Etymologi
[fsv. skinka, f., skinke, m.; liksom dan. o. nor. skinke av mlt. schinke, f. o. m., (lår)ben, skinka, av fsax. skinka, f., ben (resp. ett icke anträffat skinko, m.); jfr fht. scinka, f., scinko, m., benpipa, lårben, mht. schinke, m., benpipa, skinka (t. schinken); jfr äv. feng. gescincio, n. pl., fett omkring njurarna; till den rot som föreligger i SKINKA, v., o. eg. betydande: ngt krökt (jfr SKANK, adj.)]
1) svinlår; företrädesvis om lår av slaktat svin, särsk. ss. maträtt; äv. ss. ämnesnamn; stundom äv. i utvidgad anv., om motsvarande parti hos annat fyrfota däggdjur (t. ex. hund, häst); äv. bildl. Mager, fet skinka. Kokt, rökt, rimmad, sockersaltad, stekt, spicken skinka. En skiva skinka. Smörgås med skinka. Helstekt skinka med äppelmos och katrinplommon. VarRerV 27 (1538). (Asarna hade) en stoor Skinka, som hwar dag steektes, den de mättades af, och om qwällen war Skinckan lijka heel. Rudbeck Atl. 1: 554 (1679). Exc. Wetterstedt och Lagerbjelke äro .. Vitterhetens gäsmunkar som väl kunna fördragas i sista rätten. Men (G. F. af) Wirsén är idel skinka och soliditet. Tegnér Brev 4: 91 (1826). Af rökta fläskskinkor värderas i synnerhet nordtyska och westfaliska, hos oss s. k. Lybska skinkor. Almström Handelsv. 526 (1845). Under den fortgående afveln (av ett visst slags svin) har man stadigt haft till mål att söka få djur med kraftigt utvecklade skinkor. SD(L) 1895, nr 181 B, s. 2. De skulle ha bräckt skinka och spenat (till middag). Söderberg AllvLek. 8 (1912). Sparre Björkhag. 66 (1914; hos hund). Han klappade märren på skinkan. Ahlin GillGång 155 (1958). — jfr BJÖRN-, DELIKATESS-, FLÄSK-, GRIS-, HAMBURGER-, JUL-, RULL-, SVIN-, VILDSVINS-SKINKA. — särsk. ss. senare ssgsled, i utvidgad anv., om kött (av svin l. annat djur) som påminner om skinka; se BOG-, LAX-SKINKA.
2) (vard.) om var o. en av de två köttiga delarna av människans bakdel (se d. o. b), klinka (se KLINKA, sbst.4 1). Han braverar med låret, och stuszar med skinckorna. Celsius Ordspr. 2: 324 (1709; om utfattig person med trasiga kläder). Den 3 febr. (var K. XIII) mera matt än gårdagen, och som liggsår uppkommit på dess båda skinkor eller sätet, hade han däraf stor plåga. MoB 1: 47 (1824). Herrn, som endast sitter med ena skinkan. Svanberg RedLefn. 82 (1882). Den blå klänningen stramade till över höfterna och skinkorna när hon gick och det gråvita dammet yrde om hennes nakna fötter. Wahlöö Lastb. 39 (1962).
3) [sannol. ombildning av SINKA, sbst.1] (numera bl. i skildring av ä. förh.) = SINKA, sbst.1 2. Läroverkspojkarna (i Halmstad) kallades (på 1890-talet) med öknamnet skinkor, som antages vara förvanskning av sinkor, folkskolepojkarna brackor. Wigforss Minn. 1: 33 (1950).
Ssgr (i allm. till 1): A: SKINK-BEN. ben i l. från skinka. Lind (1749; under schincken-knochen).
-BESTICK. sammanfattande, om skinkkniv o. skinkgaffel (utgörande ett bestick). Östergren (cit. fr. 1934).
-BIT. jfr bit 2. Björlin Elsa 210 (1879).
-FAT. (skink- 1738 osv. skinke- 15491670) [fsv. skinka fat] (stort) fat avsett att servera skinka på; äv. med inbegrepp av därpå upplagd skinka. BtFinlH 3: 239 (1549). Skicka skinkfatet, är du snäll? Östergren (1939). jfr (oeg.): När katten slickar skinkfatet (id est sig bak) och sätter up foten komer främmande, dit ifrån, som han pekar med foten åt. Törner Vidsk. 96 (c. 1740).
-FRÄTARE. (†) person som (glupskt) äter skinka. BoupptSthm 1669, s. 1129.
-FÄRS. kok. färs av skinka. Östman IdunKokb. 320 (1911).
-GAFFEL. gaffel att (vid uppskärning fasthålla o.) servera skinka med. SvD(A) 1925, nr 338, s. 10.
-KITTEL. (skink- 1824 osv. skinke- 1673) kittel för kokning av skinka. BoupptSthm 1673, s. 661 a. jfr: Koppar .. l. brennewijnspanna l. Skin (sannol. felaktigt för Skink l. Skinke) Kittel. Därs. 1669, s. 1133.
-KNIV. kniv att skära skinka med. KatalNK 1916, Vår. s. 58.
-KROK. (i sht förr) krok att hänga skinka på. Bellman (BellmS) 9: 175 (1783).
-KROKETT. kok. GodMat 123 (1938). jfr: Ägg- och skinkkroketter (dvs. kroketter på ägg o. skinka). Åkerström PrinsKokb. 57 (1929).
(2) -KÄLKE. [möjl. ombildning av skinn-kälke] (vard.) = skinn-kälke; särsk. i uttr. åka skinkkälke. TurÅ 1946, s. 292.
(2?) -LABB. (†) slag (av handen) i baken? Löpa med en stackot kåppa, / Altid rädder, buga, båcka / Och skinklabben få stundom / .. Är Penalers proprium. IHolmström (c. 1700) i 2Saml. 2: 95. —
-LÅDA. kok. låda (se låda, sbst.1 2 f) med skinka skuren i tärningar. Hoving Matmod. 240 (1905).
-LÅR. (numera föga br.) skinka. Almqvist Grimst. 25 (1839).
-MJÄLTE. [jfr t. schinkenmilz] med. mjälte kännetecknad av amyloiddegeneration (o. därigm till utseendet påminnande om en rökt skinka). SvUppslB 18: 1156 (1934).
-MUSSLA. [jfr t. schinkenmuschel] (†) om (till formen om en skinka påminnande, i varma(re) hav levande) mussla tillhörande släktet Pinna Lin. l. släktet Isognomon Link. Oldendorp 1: 134 (1786). VetAH 1793, s. 174. Rebau NatH 1: 717 (1879).
-OMELETT. kok. omelett med skinka ss. en av huvudingredienserna. Björklund Kokb. 313 (1882).
-PANNA. (skink- 1706 osv. skinke- 16321714) (numera bl. tillf.) jfr panna, sbst.1 1, o. -kittel. ArvskifteSthm 25/4 1632.
-PASTEJ. (skink- 1832 osv. skinke- 1690) kok. jfr -omelett. Rålamb 14: Reg. (1690).
-RAGU l. -RAGOÛT. (skinke- c. 1710) kok. ragu på skinka. Valleria Hush. 27 (c. 1710).
-SALLAD, äv. -SALLAT. kok. jfr -omelett. Björklund Kokb. 472 (1882).
-SKAFT. (numera bl. tillf.) om skinkben; jfr skaft, sbst.1 5 j δ. Lind (1749). särsk. bildl., om illa upptacklat fartyg. Gosselman SNAmer. 2: 44 (1833).
-SKIVA, r. l. f. Warg 5 (1755).
-SMÖRGÅS~20, äv. ~02. smörgås med skinka ss. pålägg. Ericson Fågelkås. 2: 85 (1907).
-TÅG(ET). (skink- 1830 osv. skinke- 1629 osv.) hist. = korv-tåg(et). JMessenius (1629) i HB 1: 173. —
-TÄRNING. i form av tärning skuren skinkbit. Hoving Matmod. 240 (1905).
-VURST. [jfr t. schinkenwurst] (numera föga br.) av skinka l. rökt salt fläsk gjord rulad formad likt en medvurst; jfr rull-skinka. Fatab. 1956, s. 65 (1872). TLev. 1914, nr 38 A, s. 3.
B (numera bl. arkaiserande, i ssgn -tåg(et)): SKINKE-FAT, -KITTEL, -PANNA, -PASTEJ, -RAGU, se A.
-SOPPA. (†) spad erhållet vid kokning av skinka. Valleria Hush. 27 (c. 1710).
-TÅG(ET), se A.
Spoiler title
Spoiler content