SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROTOPLASMA prω1toplas4ma l. prå1- l. prωt1- l. prot1-, l. -tω-, l. 1032, r. l. f. (Holmgren Blodcell. 14 (1861) osv.) l. n. (Hammarsten FysiolK 62 (1883) osv.); best. -an, ss. n. -at.
Etymologi
[jfr eng. protoplasm, fr. protoplasma, protoplasme; av t. protoplasma, bildat 1846 av den tyske botanisten H. von Mohl († 1872) av gr. πρωτο-, först-, ur- (se PROTO-), o. πλάσμα, ngt format l. danat (se PLASMA, sbst.1); jfr äv. senlat. protoplasma, först skapad varelse, ”protoplast”]
biol. halvflytande, geléartad, slemlik, i vatten olöslig substans sammansatt av äggviteämnen, fettarter, kolhydrater, oorganiska salter o. vatten o. utgörande största delen av innehållet i en cell samt bildande höljet för (cell)kärnan o. övriga cellorgan, urcellämne, urslem, cellsubstans. Wikström ÅrsbVetA 1849, s. 140. Senapsgas är ett typiskt cellgift, som förstör all levande protoplasma, den kommer i beröring med. Hemskydd. 91 (1939). — jfr CELL-, ÄGG-PROTOPLASMA. — särsk.
a) (i fackspr.) i utvidgad anv., om levande substans l. materia i allmänhet. Hofsten Ärftl. 1: 34 (1927).
b) (tillf.) bildl., om ngns själ l. innersta. Edert känsliga, på ytan något morbida, men, hoppas jag, under ytan kärnsunda skandinaviska protoplasma. Rydberg Brev 3: 130 (1892).
Ssgr: PROTOPLASMA-ARTAD, p. adj. Lundström Warming 31 (1882).
-BAND, n. biol. jfr -sträng. BotN 1877, s. 88.
-BELÄGGNING. biol. på cellvägg; jfr beläggning 3 c. MosskT 1889, s. 160.
-KLUMP. biol. jfr klump 1. BotN 1877, s. 88.
-KORN. biol. kärnkropp, nukleol. Lundström Warming 5 (1882).
-KROPP. biol. jfr kropp, sbst.1 5. NF 3: 144 (1878).
-LAGER, n. jfr lager, sbst.3 1. Lundström Warming 4 (1882).
-MASSA, r. l. f. biol. jfr massa, sbst.2 1 b. NF 3: 142 (1878). Lundström Warming 5 (1882).
-RIK. biol. om cell. Lundström Warming 41 (1882).
-RÖRELSE. biol. om rörelse av l. inom en cells protoplasma. BotN 1876, s. 110.
-SKIKT. biol. jfr -lager. 2NF 11: 1211 (1909).
-STRÄNG, r. l. m. biol. strängformad bildning av protoplasma. Lundström Warming 4 (1882).
-SUBSTANS. biol. Rein Psyk. 1: 418 (1876).
-TRÅD. biol. Lundström Warming 71 (1882).
Avledn.: PROTOPLASMATISK10040 l. 01—, adj. [jfr t. protoplasmatisch, eng. protoplasmatic, fr. protoplasmatique] biol. som består av l. beror på l. har avseende på l. liknar protoplasma; geléaktig, protoplasmaartad. Rein Psyk. 1: 418 (1876). I celler inneslutna protoplasmatiska organ. 3NF 11: 610 (1929).
Spoiler title
Spoiler content