SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VERANDA veran3da2, äv. 040, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Strindberg TrOtr. 2: 91 (1884, 1890) osv.) ((†) -s Gosselman SNAmer. 1: 78 (1833)).
Etymologi
[liksom t. veranda, fr. véranda av eng. veranda, av ngt indiskt spr. (hindi varandā, bengali bārāndā, sanskr. baranda), av port. varanda (l. ä. sp. baranda), balkong, terrass, altan; av ovisst ursprung]
på (bottenvåningen av) byggnad, särsk. (sommar)villa l. annat bostadshus l. restaurang: täckt (o. på sidorna (delvis) öppen l. inglasad) utbyggnad (ofta försedd med utgång till trädgård o. d.); jfr FÖRSTU-KVIST. Gosselman SNAmer. 1: 78 (1833). I stället för .. den värdighet och kraft, som bör utmärka herrgårdsbyggnaden, träder .. (i villastilen) en orolig konturverkan med torn och utsprång, balkonger och verandor, vinklar och hörn och allsköns dekoration. Hofrén Herrg. 345 (1937). Fönster med etsade och kulörta glas och blyspröjsar, tidigare tillhöriga en veranda på restaurangen Åke Hans i Lund. Kulturen 1948, s. 183. Jag tycker ni skulle sitta ute på verandan en så här ljus och vacker kväll. Hedberg DockDans. 102 (1955). — jfr GLAS-, PELAR-, RESTAURANG-, SJÖ-, SOL-, SOMMAR-VERANDA m. fl.
Ssgr: VERANDA-DÖRR. Notarien kände sig formligen berusad af den starka blomdoften i förening med den friska aftonluften, som strömmade in från den öppna veranda-dörren. Kalmar 1884, nr 40, s. 3.
-FÖNSTER. HforsD 1874, nr 331, s. 3. Nattvinden blåser genom Kanalhotellets öppnade verandafönster. TurÅ 1954, s. 247.
-RUTA. (tillf.) glasruta i (vägg i) veranda. (Folkhopen) inträngde i lokalen, sönderslog där allt hvad den öfverkom och krossade verandarutorna med stolar. Hufvudstadsbl. 29/9 1905, s. 5.
-RÄCKE, äv. -RÄCK. räcke på veranda. Beskow Greta 79 (1901). Jag hade målat om verandaräcket och bytt ut stuprännorna. Mazetti GrabbGrav. 127 (2000).
-TRAPPA. trappa till veranda. Erna räckte sin kavaljer handen och sväfvade till andra ändan af salen; han störtade derifrån ned för verandatrappan, ut i trädgården. Kalmar 1880, nr 58, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content