SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lämna
lämna verb ~de ~t
Finita former
lämnarpresens aktiv
lämnaspresens passiv
lämnadepreteritum aktiv
lämnadespreteritum passiv
lämnaimperativ aktiv
Infinita former
att lämnainfinitiv aktiv
att lämnasinfinitiv passiv
har/hade lämnatsupinum aktiv
har/hade lämnatssupinum passiv
Presens particip
lämnande
Perfekt particip
en lämnad + substantiv
ett lämnat + substantiv
den/det/de lämnade + substantiv
lämna av lämna av el. avlämna ett paketmed­dela när­varo av trupp till över­ordnad
Infinita formeratt lämna avinfinitiv aktivPresens participavlämnandePerfekt participen avlämnad + substantivett avlämnat + substantivden/det/de avlämnade + substantiv
lämna in lämna in el. inlämna sin avskeds­ansökan⟨vard.⟩ ta av­sked; dö
Infinita formeratt lämna ininfinitiv aktivPresens participinlämnandePerfekt participen inlämnad + substantivett inlämnat + substantivden/det/de inlämnade + substantiv
lämna kvar lämna kvar el. (sällan) kvarlämna ngn/ngt
Infinita formeratt lämna kvarinfinitiv aktivPresens participkvarlämnandePerfekt participen kvarlämnad + substantivett kvarlämnat + substantivden/det/de kvarlämnade + substantiv
lämna ut låta få dokument, miss­tänkt person e.d.: ​lämna ut el. utlämna en handling; ​lämna ut el. utlämna en efter­lyst brottslinglämna utan skydd ibl. till fiende: ​lämna ut el. utlämna ngn
Infinita formeratt lämna utinfinitiv aktivPresens participutlämnandePerfekt participen utlämnad + substantivett utlämnat + substantivden/det/de utlämnade + substantiv
lämna åter lämna åter el. vanl. återlämna ngt
Infinita formeratt lämna återinfinitiv aktivPresens participåterlämnandePerfekt participen återlämnad + substantivett återlämnat + substantivden/det/de återlämnade + substantiv
lämna över lämna över el. överlämna en gåva
Infinita formeratt lämna överinfinitiv aktivPresens participöverlämnandePerfekt participen överlämnad + substantivett överlämnat + substantivden/det/de överlämnade + substantiv