SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
artikulera
art·­ikul·­era verb ~de ~t tydligt ut­tala, ut­forma ljud; ​jfr artikulation
Finita former
artikulerarpresens aktiv
artikuleraspresens passiv
artikuleradepreteritum aktiv
artikuleradespreteritum passiv
artikuleraimperativ aktiv
Infinita former
att artikulerainfinitiv aktiv
att artikulerasinfinitiv passiv
har/hade artikuleratsupinum aktiv
har/hade artikuleratssupinum passiv
Presens particip
artikulerande
Perfekt particip
en artikulerad + substantiv
ett artikulerat + substantiv
den/det/de artikulerade + substantiv