SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
beforska
be·­forska verb ~de ~t forska kring ngt, ut­forska
Finita former
beforskarpresens aktiv
beforskaspresens passiv
beforskadepreteritum aktiv
beforskadespreteritum passiv
beforskaimperativ aktiv
Infinita former
att beforskainfinitiv aktiv
att beforskasinfinitiv passiv
har/hade beforskatsupinum aktiv
har/hade beforskatssupinum passiv
Presens particip
beforskande
Perfekt particip
en beforskad + substantiv
ett beforskat + substantiv
den/det/de beforskade + substantiv