SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
befria
be·­fria verb ~de ~t försätta i frihet; göra fri från; bildl. förlösa spänningar
Finita former
befriarpresens aktiv
befriaspresens passiv
befriadepreteritum aktiv
befriadespreteritum passiv
befriaimperativ aktiv
Infinita former
att befriainfinitiv aktiv
att befriasinfinitiv passiv
har/hade befriatsupinum aktiv
har/hade befriatssupinum passiv
Presens particip
befriande
Perfekt particip
en befriad + substantiv
ett befriat + substantiv
den/det/de befriade + substantiv