SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bekväma
be·­kväma verb ~de ~t tills. med sig:
Finita former
bekvämarpresens aktiv
bekvämadepreteritum aktiv
bekvämaimperativ aktiv
Infinita former
att bekvämainfinitiv aktiv
har/hade bekvämatsupinum aktiv
Presens particip
bekvämande
bekväma sig bekväma sig till ngt mot­villigt förmå sig till ngt
Ordform(er)bekväma sig