SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hafsig
hafs·­ig adjektiv ~t ~a hafs
Positiv
en hafsig + substantiv
ett hafsigt + substantiv
den/det/de hafsiga + substantiv
den hafsige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de hafsigare + substantiv
Superlativ
är hafsigast
den/det/de hafsigaste + substantiv