SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hafsa
hafsa verb ~de ~t slarva
Finita former
hafsarpresens aktiv
hafsaspresens passiv
hafsadepreteritum aktiv
hafsadespreteritum passiv
hafsaimperativ aktiv
Infinita former
att hafsainfinitiv aktiv
att hafsasinfinitiv passiv
har/hade hafsatsupinum aktiv
har/hade hafsatssupinum passiv
Presens particip
hafsande