SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
håna
håna verb ~de ~t
Finita former
hånarpresens aktiv
hånaspresens passiv
hånadepreteritum aktiv
hånadespreteritum passiv
hånaimperativ aktiv
Infinita former
att hånainfinitiv aktiv
att hånasinfinitiv passiv
har/hade hånatsupinum aktiv
har/hade hånatssupinum passiv
Presens particip
hånande
Perfekt particip
en hånad + substantiv
ett hånat + substantiv
den/det/de hånade + substantiv