SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hånflina
hån|­flina verb ~de ~t hån flina
Finita former
hånflinarpresens aktiv
hånflinaspresens passiv
hånflinadepreteritum aktiv
hånflinadespreteritum passiv
hånflinaimperativ aktiv
Infinita former
att hånflinainfinitiv aktiv
att hånflinasinfinitiv passiv
har/hade hånflinatsupinum aktiv
har/hade hånflinatssupinum passiv
Presens particip
hånflinande