SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hånfull
hån|­full adjektiv ~t ~a hån full 1
Positiv
en hånfull + substantiv
ett hånfullt + substantiv
den/det/de hånfulla + substantiv
den hånfulle + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de hånfullare + substantiv
Superlativ
är hånfullast
den/det/de hånfullaste + substantiv