SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inackordera
in|­ac·­kord·­era verb ~de ~t ha inne­boende hos sig: ​han bodde in­ackorderad hos sin faster
Finita former
inackorderarpresens aktiv
inackorderaspresens passiv
inackorderadepreteritum aktiv
inackorderadespreteritum passiv
inackorderaimperativ aktiv
Infinita former
att inackorderainfinitiv aktiv
att inackorderasinfinitiv passiv
har/hade inackorderatsupinum aktiv
har/hade inackorderatssupinum passiv
Presens particip
inackorderande
Perfekt particip
en inackorderad + substantiv
ett inackorderat + substantiv
den/det/de inackorderade + substantiv