SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
obducera
ob·­duc·­era verb ~de ~t öppna och besiktiga död kropp; ​jfr obduktion
Finita former
obducerarpresens aktiv
obduceraspresens passiv
obduceradepreteritum aktiv
obduceradespreteritum passiv
obduceraimperativ aktiv
Infinita former
att obducerainfinitiv aktiv
att obducerasinfinitiv passiv
har/hade obduceratsupinum aktiv
har/hade obduceratssupinum passiv
Presens particip
obducerande
Perfekt particip
en obducerad + substantiv
ett obducerat + substantiv
den/det/de obducerade + substantiv