SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omregistrera
om|­reg·­istr·­era verb ~de ~t om­registrera el. registrera om ngn/ngt
Finita former
omregistrerarpresens aktiv
omregistreraspresens passiv
omregistreradepreteritum aktiv
omregistreradespreteritum passiv
omregistreraimperativ aktiv
Infinita former
att omregistrerainfinitiv aktiv
att omregistrerasinfinitiv passiv
har/hade omregistreratsupinum aktiv
har/hade omregistreratssupinum passiv
Presens particip
omregistrerande
Perfekt particip
en omregistrerad + substantiv
ett omregistrerat + substantiv
den/det/de omregistrerade + substantiv