SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omredigera
om|­re·­dig·­era verb ~de ~t om­redigera el. redigera om texten
Finita former
omredigerarpresens aktiv
omredigeraspresens passiv
omredigeradepreteritum aktiv
omredigeradespreteritum passiv
omredigeraimperativ aktiv
Infinita former
att omredigerainfinitiv aktiv
att omredigerasinfinitiv passiv
har/hade omredigeratsupinum aktiv
har/hade omredigeratssupinum passiv
Presens particip
omredigerande
Perfekt particip
en omredigerad + substantiv
ett omredigerat + substantiv
den/det/de omredigerade + substantiv