SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
orientera
orient·­era verb ~de ~t rikta åt rätt hållunder­rätta om lägetägna sig åt orientering; ​till orientering 3
Finita former
orienterarpresens aktiv
orienteraspresens passiv
orienteradepreteritum aktiv
orienteradespreteritum passiv
orienteraimperativ aktiv
Infinita former
att orienterainfinitiv aktiv
att orienterasinfinitiv passiv
har/hade orienteratsupinum aktiv
har/hade orienteratssupinum passiv
Presens particip
orienterande
Perfekt particip
en orienterad + substantiv
ett orienterat + substantiv
den/det/de orienterade + substantiv
orientera om orientera om el. omorientera ngt
Infinita formeratt orientera ominfinitiv aktivPresens participomorienterandePerfekt participen omorienterad + substantivett omorienterat + substantivden/det/de omorienterade + substantiv
orientera sig ta reda på var man befinner sig; ta reda på fakta
Ordform(er)orientera sig