SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
randas
rand·­as verb randades randats gry, bryta in: ​dagen randas
Finita former
randaspresens deponens
randadespreteritum deponens
randasimperativ deponens
Infinita former
att randasinfinitiv deponens
har/hade randatssupinum deponens