SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
stridig
strid·­ig adjektiv ~t ~a strids­lysten: ​ett stridigt lynnemot­stridig: ​stridiga känslori sms.; ​som står i mot­sättning till det som an­ges av för­ledet: ​lag­stridig
Positiv
en stridig + substantiv
ett stridigt + substantiv
den/det/de stridiga + substantiv
den stridige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de stridigare + substantiv
Superlativ
är stridigast
den/det/de stridigaste + substantiv