SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
uppdra
upp|­dra el. åld. upp|­draga verb ‑drog, ‑dragit, pres. ‑drar ⟨formellt⟩ ge som upp­drag: ​styrelsen upp­drog åt ord­föranden att under­söka frågan
Finita former
uppdrar (uppdrager)presens aktiv
uppdras (uppdrages, uppdrags)presens passiv
uppdrogpreteritum aktiv
uppdrogspreteritum passiv
uppdra (uppdrag)imperativ aktiv
Infinita former
att uppdra (uppdraga)infinitiv aktiv
att uppdras (uppdragas)infinitiv passiv
har/hade uppdragitsupinum aktiv
har/hade uppdragitssupinum passiv
Presens particip
uppdragande