SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utmärglad
ut|­märgl·­ad adjektiv ‑märglat ~e mager, av­tärd
Positiv
en utmärglad + substantiv
ett utmärglat + substantiv
den/det/de utmärglade + substantiv