SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ögla
1ögla [ö`gla el. ög`la] substantiv ~n öglor hål innan­för cirkel­formad trådbana e.d.
Singular
en öglaobestämd form
en öglasobestämd form genitiv
öglanbestämd form
öglansbestämd form genitiv
Plural
öglorobestämd form
öglorsobestämd form genitiv
öglornabestämd form
öglornasbestämd form genitiv
2ögla [ö`gla el. ög`la] verb ~de ~t göra ögla på tåg­virke e.d.
Finita former
öglarpresens aktiv
öglaspresens passiv
ögladepreteritum aktiv
ögladespreteritum passiv
öglaimperativ aktiv
Infinita former
att öglainfinitiv aktiv
att öglasinfinitiv passiv
har/hade öglatsupinum aktiv
har/hade öglatssupinum passiv
Presens particip
öglande
Perfekt particip
en öglad + substantiv
ett öglat + substantiv
den/det/de öglade + substantiv
ögla sig bilda ögla
Ordform(er)ögla sig