SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
balansera
bal·­ans·­era verb ~de ~t till balans 1till balans 2
Finita former
balanserarpresens aktiv
balanseraspresens passiv
balanseradepreteritum aktiv
balanseradespreteritum passiv
balanseraimperativ aktiv
Infinita former
att balanserainfinitiv aktiv
att balanserasinfinitiv passiv
har/hade balanseratsupinum aktiv
har/hade balanseratssupinum passiv
Presens particip
balanserande
Perfekt particip
en balanserad + substantiv
ett balanserat + substantiv
den/det/de balanserade + substantiv