publicerad: 2021  
abstrahera abstraherade abstraherat
verb
abstrahe´ra
skapa en all­män och över­gripande före­ställning (om något) genom att bort­se från detaljer
någon abstraherar (något) (från/ur något)
någon abstraherar (något) (från något)
någon abstraherar (något) (ur något)
förmågan att abstrahera ut­vecklas under barndomen och ungdomen
ofta med ton­vikt på resultatet ofta med partikelnfram
någon abstraherar fram något (från/ur något)
någon abstraherar fram något (från något)
någon abstraherar fram något (ur något)
hon försökte abstrahera fram en syntes ur myllret av fakta
belagt sedan 1737; av lat. abstrah´ere 'rycka bort; skilja ifrån'; jfr ur­sprung till attrahera, extrahera
abstraheraabstraherande, abstrahering, abstraktion