publicerad: 2021  
agremang agremanget, plural agremang, bestämd plural agremangen
agre·mang·et
substantiv
agremang´
god­kännande av sände­bud från främmande makt ut­färdat av regering etc.
agremang (för någon)
man förvägrades agremang för den kontroversielle diplomaten
belagt sedan 1821; av franska agrément 'egenskap som gör något behagligt'; jfr ur­sprung till agreabel