publicerad: 2021  
agrikultur agrikulturen
agri·kult·ur·en
substantiv
agrikultu´r
jordbruk särsk. om närings­grenen i dess helhet
belagt sedan 1815; av lat. agricultu´ra med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1agrar, kultur, åker