publicerad: 2021  
agrikulturell agrikulturellt agrikulturella
agri·kult·ur·ell
adjektiv
agrikulturell´
som har att göra med jordbruk särsk. i praktiska tillämpningar
belagt sedan 1857