publicerad: 2021  
aj
interjektion
aj´
ut­tryck för smärta, beklagande m.m.
aj vad ont det gör!; aj aj aj, mål­vakten tappade in pucken; aj då, vilken miss!
aj aj, kapten! se kapten
belagt sedan första decenniet av 1500-talet (Helige mäns lefverne); fornsvenska ay; jfr tyska ai, franska aïe, lat. ei´; trol. av ljudsymboliskt urspr.