publicerad: 2021  
ajournera ajournerade ajournerat
verb
[a∫orne´-]
av­bryta för att senare åter­uppta samman­komst eller dylikt
någon ajournerar något
förhandlingarna ajournerades en vecka; mötet blev ajournerat
belagt sedan 1825; av franska ajourner med samma betydelse, till jour 'dag'; jfr ur­sprung till à jour, jour
ajourneraajournerande, ajournering