publicerad: 2021  
ajournera sig ajournerade ajournerat
verb
[a∫orne´-]
av­brytas för att senare åter­upptas
några ajournerar sig
mötet ajournerade sig; medlarna ajournerade sig och med­delade att de skulle åter­uppta förhandlingarna senare
belagt sedan 1896
ajournera sigajournerande, ajournering