publicerad: 2021  
à jour ingen böjning
eller
ajour ingen böjning
adjektiv
[a∫o´r]
fort­löpande under­rättad om den aktuella ut­vecklingen på visst om­råde
à jour (med något/sats)
à jour (med något)
à jour (med sats)
hon försöker hålla sig à jour med de senaste forsknings­rönen
äv. om förteckning eller dylikt som har fått de senaste upp­gifterna tillagda
redo­görelsen är förd à jour
belagt sedan 1903; av franska à jour med samma betydelse, till jour 'dag'; jfr ur­sprung till jour, journal