publicerad: 2021  
1akt akten akter
akt·en
substantiv
1 hög­tidlig förrättning
SYN. ceremoni
disputationsakt; dopakt; vigselakt
(under) akten en akt (av något)
den hög­tidliga akten ägde rum i Storkyrkan
äv. försvagat (av­gränsad) handling
aggressionsakt; könsakt
belagt sedan 1618; av lat. ac´tus 'handling'; till agera
2 av­gränsad huvud­del av skåde­spel
aktindelning; mellanakt
(i/under första etc.)) akten
(i första etc.) ) akten
(under första etc.) ) akten
drama i tre akter; i tredje akten lossnar det för ensemblen
ibland äv. bildligt del av händelse­förlopp
sista akten i deras äktenskapliga drama
belagt sedan 1640
3 dokument särsk. av juridiskt el. politiskt slag
aktbilaga; personakt
en akt (om någon/något)
en akt (om någon)
en akt (om något)
akterna i målet; hon tog ett papper ur akten och läste
belagt sedan 1556
4 konstnärlig av­bildning av (kvinnlig) naken­modell
aktstudie
äv. poserande naken­modell
belagt sedan 1871
2akt ingen böjning
substantiv
1 i vissa ut­tryck fred­löshet i medel­tida germansk rätt
i akt
Luther förklarades i rikets akt
belagt sedan 1507 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska akt; av lågtyska acht med samma betydelse; ev. besläktat med grek. anan´ke 'nöd­tvång'
2 i vissa ut­tryck upp­märksamhet el. av­sikt
ge akt på något vara upp­märksam på någotpolisen upp­manade all­mänheten att ge akt på miss­tänkta försändelser
giv akt! militär order att in­ta en­skild ställning: "Giv akt!" kommenderade kapten
i akt och mening i syftestiftelsen köpte egendomen i akt och mening att bevara den till efter­världen
ta sig i akt vara försiktigta dig i akt om du ska ge dig ut ensam på sjön!
ta till­fället i akt se tillfälle
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska akt; av lågtyska acht med samma betydelse; ev. besläktat med lat. oc´ulus 'öga'